AMSTERDAM - Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen bij de Verenigde Naties Ruud Lubbers heeft zich wel degelijk schuldig gemaakt aan seksuele intimidatie van een vrouwelijk staflid. Dat is de conclusie van het onderzoek dat het VN-departement voor Interne Controle eerder dit jaar uitvoerde naar de aantijgingen tegen Lubbers. Secretaris-generaal Kofi Annan van de VN weigerde de conclusie afgelopen zomer over te nemen omdat de aantijging juridisch niet te bewijzen zou zijn.

De conclusie van het onderzoek van het Departement voor Interne Controle is opgedoken in een herziene versie van het jaarrapport van het departement, dat donderdag circuleerde op het VN-hoofdkantoor in New York. In het rapport staat dat het departement na zijn onderzoek tot de slotsom kwam dat in de tegen Lubbers geuite beschuldigingen een kern van waarheid zat en dat het secretaris-generaal Annan adviseerde "de nodige stappen" te ondernemen tegen de commissaris.

VN-woordvoerder Fred Eckhard herhaalde donderdag waarom Kofi Annan de tot nu toe onbekende conclusie van het onderzoeksdepartement weigerde over te nemen. Volgens Eckhard vroeg Annan juristen om advies over de kwestie en besloot hij op basis van dat advies dat de aantijgingen tegen Lubbers juridisch onhoudbaar waren. "Hij zei niet dat er geen bewijzen waren. Hij zei dat de beschuldigingen juridisch niet te bewijzen waren", aldus Eckhard.

In het oorspronkelijke jaarrapport stond slechts dat het departement een onderzoeksrapport naar aanleiding van de beschuldigingen had doorgestuurd naar Annan. Eckhard zei dat er niets gezocht moest worden achter de verandering van de bewoordingen in het rapport. Het jaarrapport zou zijn aangepast "om technische redenen".

Klacht

De klacht over seksuele intimidatie werd in april van dit jaar ingediend door een Amerikaanse vrouw van 51 met meer dan twintig dienstjaren bij de UNHCR. Zij beweert in december vorig jaar onzedelijk te zijn betast door Lubbers na afloop van besprekingen, waarbij ook vijf andere stafleden aanwezig waren. Lubbers heeft steeds ontkend iets te hebben misdaan, al geeft hij toe een "vriendschappelijk gebaar" in de richting van de vrouw te hebben gemaakt dat verkeerd viel. Volgens de krant New York Times kwam dat gebaar neer op het betasten van haar billen.

Hoewel Annan de 65-jarige Lubbers formeel vrijpleitte, uitte hij in een brief aan de Nederlandse ex-premier wel "diepe bezorgdheid over het incident dat de aanleiding vormde voor de klacht".