DEN HAAG - Van de ongeveer 1900 verkooppunten van vuurwerk, voldoet maar iets meer dan de helft aan de eisen die in het vuurwerkbesluit staan, zo blijkt uit een inventarisatie door de VROM-Inspectie. Het meest voorkomende probleem is het ontbreken van sprinklers.

Staatssecretaris Van Geel (Milieu) heeft in een brief alle gemeenten, provincies en politiekorpsen opgeroepen om vuurwerkopslagen te controleren. Voldoen die in november nog niet aan de eisen, dan mogen zij geen vuurwerk opslaan en verkopen.

De situatie bij grote leveranciers die meer dan 10.000 kilo in huis hebben, is volgens een oudere steekproef nog slechter. Daar voldoet driekwart niet aan de eisen. Ook hier gaat het vaak om ontbrekende sprinklerinstallaties.

De nieuwe regels zijn opgesteld na de vuurwerkramp in Enschede. Vervolgens heeft de vuurwerkbranche 2,5 jaar de tijd gehad om maatregelen te treffen.