AMSTERDAM - Milieuwethouders Hester Maij (Amsterdam) en Wim van Sluis (Rotterdam) willen dat op de wegen rond de steden een snelheidslimiet van tachtig kilometer per uur wordt ingevoerd. Dat komt naar voren in het donderdag gepubliceerde rapport 'Snelheid geboden' van Milieudefensie. Ook diverse andere gemeenten en experts op het gebied van verkeer en milieu pleiten voor de snelheidsbeperking.

Maij heeft de limiet op de ring A10 rond Amsterdam opgenomen in haar recent opgestelde milieubeleidsplan. Ze denkt met de maatregel zowel milieuwinst als een betere verkeersdoorstroming te behalen. "Iedere Amsterdammer heeft recht op een leefomgeving die hem rust, gezondheid en veiligheid biedt", aldus Maij in het rapport.

Van Sluis stelt dat het verlagen van de snelheid op de Rotterdamse ruit niet dé oplossing is, maar wel aanzienlijke voordelen oplevert. "Ik kan geen maatregel bedenken die makkelijker, sneller en op lokaal niveau is uit te voeren met hetzelfde resultaat als deze", zegt de Leefbaar Rotterdam-wethouder.

Rotterdam startte twee jaar geleden op de A13 bij Overschie als eerste een proef met tachtig kilometer als maximumsnelheid. Als gevolg van die maatregel daalde de luchtvervuiling op de snelweg met twintig procent en nam de lawaaihinder met zo'n vijftien procent af. Milieudefensie wil daarom dat rond de vier grote steden een 'gezondsheidskordon' van tachtig kilometer per uur komt.

Campagneleider Joris Wijnhoven van de milieuorganisatie ziet daarin alleen maar voordelen. "Minder luchtvervuiling, minder energieverbruik, minder ongelukken, minder files." Hij hekelt de opstelling van de regering. "Lokale overheden willen veel verder gaan dan de rijksoverheid. Bij sommige bewonersgroepen langs de snelweg is het geloof in de rijksoverheid zelfs al bijna tot het nulpunt gedaald."