DEN HAAG - De top van het kabinet heeft donderdag overleg met de voorzitters van de werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland. In de nacht van woensdag op donderdag hebben premier Balkenende en de ministers Zalm (Financiën) en De Geus (Sociale Zaken) al met de voormannen van de FNV, CNV en MHP om tafel gezeten.

Een woordvoerster van MKB-Nederland wijst erop dat gezien het late tijdstip waarop het overleg met de vakbeweging werd afgebroken, het niet voor de hand ligt dat het gesprek met de werkgevers donderdag vroeg op de dag zal plaatsvinden. De werkgevers willen geen mededeling doen over de inhoud van hun overleg met de top van het kabinet.

Met de vakbeweging zijn volgens betrokkenen in de nacht van woensdag op donderdag vorderingen geboekt in het oplossen van het conflict over ingrepen in onder meer VUT, prepensioen, WAO en WW. Het overleg heeft echter niet tot een akkoord geleid. Er was onder meer nog technisch overleg nodig.

Volgens directeur sociaal-economisch beleid G. van der Grind van LTO-Nederland is het daarom "moeilijk te overzien" in hoeverre een akkoord dichtbij is.