UTRECHT - Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie verwacht dat ze haar inburgeringsbeleid kan doorzetten. Ze zegt niets te weten van onderzoeken waaruit zou blijken dat het nieuwe stelsel juridisch en financieel niet haalbaar is.

De bewindsvrouw bezwoer woensdag dat zij niet op de hoogte is van de uitslag van drie nog lopende onderzoeken. Zij wil die eerst afwachten en gaat dan ook niet in op eventuele negatieve gevolgen. "Het is raar dat iedereen nu al concludeert dat het allemaal niet kan, maar de minister niet", aldus Verdonk.

"We moeten blijven inzetten op integratie. Het belang daarvan is voor veel mensen groot", onderstreepte de minister. Ze vindt niet dat ze te hoog heeft ingezet met haar beleid om naast de nieuwkomers ook de oudkomers verplicht te laten inburgeren. Volgens haar is het juist belangrijk dat hoog wordt ingezet, omdat dat jarenlang niet is gebeurd. Oudkomers zijn mensen die al voor 1998 naar Nederland kwamen.

Verdonk tekende in Utrecht overeenkomsten met zes gemeenten die proefprojecten gaan uitvoeren waarbij allochtonen met een bijstandsuitkering tegelijk een inburgeringscursus volgen en geholpen worden met het vinden van een baan.