HEEMSTEDE - Een bewoner van De Hartekamp Groep in Heemstede is zaterdag 23 oktober overleden als gevolg van een legionellabesmetting. De instelling heeft dit woensdag bekendgemaakt. Onduidelijk is nog waar de verstandelijk gehandicapte man de besmetting met de bacterie heeft opgelopen.

De instelling heeft de douches in het paviljoen waar de man woonde, uit voorzorg afgesloten. De waterleidingen in het paviljoen zijn onderzocht, maar daar is volgens een woordvoerder geen legionellabacterie aangetroffen.

De instelling heeft in overleg met de GGD, het Streeklaboratorium en de Inspecties voor de Gezondheidszorg en voor Milieuhygiëne extra maatregelen genomen, waaronder het afsluiten van de douches. Ook is de instelling extra alert op symptomen van de veteranenziekte bij bewoners en medewerkers van de desbetreffende afdeling.

De GGD doet uitgebreid onderzoek naar de besmettingshaard. De instelling verwacht de uitkomst daarvan binnen acht dagen te hebben.