ROTTERDAM - Koningin Beatrix heeft woensdag als eerste Nederlander een passage uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) voorgelezen. Ze deed dat in De Doelen in Rotterdam, nadat ze daar het eerste exemplaar van de oecumenische vertaling in ontvangst had genomen.

De vorstin las de eerste tien verzen uit de bijbel voor (Genesis 1:1-10), dat over de schepping van de hemel en de aarde gaat. Haar gehoor, onder wie protestantse en rooms-katholieke kerkleiders, bijbelvertalers, auteurs, Tweede-Kamerleden en burgemeester Opstelten van Rotterdam, reageerde met applaus. De koningin heeft de literaire editie van de NBV gekregen.

Debat

Voorafgaande aan de presentatie zei directeur H. Feenstra van het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) dat Nederland niet alleen zestien miljoen bondscoaches telt, maar ook zestien miljoen recensenten als het over de bijbel gaat. De komende tijd zal het debat over de nieuwe vertaling echt losbarsten. Feenstra zei te hopen dat dat gepaard zal gaan met 'ruimte, stijl en gratie en niet op de verzuurde toon van het eigen gelijk'.

De nieuwtestamenticus dr. S. Noorda, voorzitter van de begeleidingscommissie van de NBV, benadrukte dat elke bijbelvertaling in het verleden kritiek opriep. Mensen die moeite met de jongste versie hebben, moeten wat hem betreft vooral eerdere vertalingen blijven gebruiken. "Maar dat ontslaat ons niet van de plicht om vertalingen voor nieuwe generaties te maken", zei hij.

De NBV, waaraan het NBG, de Katholieke Bijbelstichting en hun Vlaamse zusterorganisaties ruim tien jaar hebben gewerkt, moet de standaardvertaling in het Nederlands taalgebied worden. De Belgische kardinaal Danneels zei dat de afstand tussen het spreken van God en het 'toehoren' van de mens dankzij de verschijning van de nieuwe vertaling nog korter is geworden. "Hij spreekt Nederlands", constateerde de aartsbisschop van Mechelen-Brussel.

Samenwerking

Feenstra verwacht dat veruit de meeste protestantse kerken de NBV zullen gaan gebruiken. Door de brede samenwerking - het is voor het eerst dat rooms-katholieken, protestanten en joden samen aan een bijbelvertaling hebben gewerkt - zal dat volgens Feenstra op termijn ook het geval zijn binnen de Rooms-Katholieke Kerk.

De bisschoppen hebben echter eerder laten weten de NBV niet in te voeren voor gebruik in de liturgie. Ze juichen het gebruik van de nieuwe vertaling in gespreksgroepen en oecumenische vieringen wel toe.