Het besluit van de Europese Unie om de financiële tegoeden van de Tamil Tijgers en Hamas te bevriezen is niet rechtmatig. Dat stelde de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie donderdag. 

Volgens haar was de beslissing te veel gebaseerd op mediaberichten en niet voldoende onderbouwd met onderzoek van de bevoegde instanties.

In 2014 oordeelde een lagere instantie van het hof in Luxemburg al dat het besluit tegen de Srilankaanse en Palestijnse bewegingen, die op de Europese terrorismelijst staan, niet in de haak was. De EU ging vervolgens in hoger beroep.

Advocaat-generaal Eleanor Sharpston adviseert het hof het eerdere oordeel te bevestigen en de maatregelen uit 2001 tegen Hamas en de Tamil Tijgers te vernietigen. Het advies is niet bindend, maar wordt in de meeste gevallen gevolgd door de rechters van het hof.

Raad van State

De Nederlandse Raad van State zei in april 2014 al te betwijfelen of de EU de Tamil Tijgers terecht op de Europese terrorismelijst heeft geplaatst en vroeg daarover advies aan het Europese Hof.

De hoogste Nederlandse bestuursrechter deed dat naar aanleiding van een zaak over de vraag of Nederland de tegoeden van vier mannen die banden met de Tamil Tijgers zouden hebben, terecht had bevroren. Die maatregel was mede gebaseerd op het besluit van de EU.