BRUSSEL - België gaat euthanasie legaliseren. De Kamer van Volksvertegenwoodigers stemde donderdag na twee dagen vergaderen in met een wet die grotendeels overeenkomt met de Nederlandse praktijk, zoals raadpleging van een collega-arts door een dokter die het verzoek tot euthanasie krijgt.

België is het tweede land ter wereld dat euthanasie legaliseert. Wel gaat België nog een stap verder dan Nederland door voortijdige levensbeëindiging in principe niet langer als misdrijf te beschouwen. In Nederland staat euthanasie nog steeds in het Wetboek van Strafrecht.

Nederlandse artsen zijn echter niet strafbaar als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. De wet gaat in België ook gelden voor geestelijke kwalen, waar in Nederland alleen lichamelijk lijden euthanasie toestaat.

Aan de besluitvorming ging een drie jaar durende discussie vooraf. Vooral de christen-democratische oppositie verzette zich hevig tegen het opheffen van de strafbaarheid. De paars-groene regering-Verhofstadt pleitte echter voor maximale duidelijkheid.

Ook stelt zij de nodige zekerheidsgaranties te hebben ingebouwd, onder meer door een voortijdige levensbeëindiging alleen toe te staan een maand nadat het verzoek is ingediend.

De wet is alleen van kracht op meerderjarigen die handelingsbekwaam en bewust zijn op het moment dat zij hun verzoek indienen. Ook moet het gaan om een herhaald verzoek. De patiënt dient zich volgens de wet te bevinden in een "medisch uitzichtloze toestand van aanhoudend en ondraaglijk fysiek of psychisch lijden."