DEN HAAG - Het toekomstige kabinet heeft de komende vier jaar niet 3,5 miljard, maar slechts 2 miljard euro extra te besteden. Dat blijkt uit nieuwe doorrekeningen van het Centraal Planbureau (CPB).

Volgens het planbureau is er sprake van tegenvallers in de zorg en bij de werkloosheidsuitkeringen en vallen ook de rentelasten van de overheid hoger uit dan eerder geraamd.

Volgens het CPB zal de financiële positie van het rijk zich ongunstiger ontwikkelen dan eerder voorzien. In 2006 zal sprake zijn van een begrotingsoverschot van 0,4 procent.

In november ging het planbureau er nog van uit dat dit 1,2 procent zou zijn. De raming van november is door de politieke partijen gebruikt bij het opstellen van hun verkiezingprogramma's. Ze zijn daarbij dus van veel te optimistische veronderstellingen uitgegaan.