DEN HAAG - Een meerderheid van CDA en PvdA in de Tweede Kamer wil korte metten maken met opgevoerde scooters en brommers. Die moeten al bij de eerste de beste overtreding in beslag kunnen worden genomen en verbeurd verklaard.

CDA-Kamerlid De Pater, initiatiefnemer van een motie, noemde woensdag in een debat opgevoerde scooters en brommers levensgevaarlijk. PvdA-ster Dijksma wees naar het succesvolle Rotterdamse ASO-project (Aanpak Scooter Overlast).

Keihard

Minister Peijs (Verkeer) wilde zich niet verplichten tot zo'n keiharde aanpak. Handhaving is een kwestie van de rechter, gaf Peijs aan. Maar zij beloofde de zaak te bespreken met collega Donner van Justitie.

De minister erkende dat er "idiote snelheden", oplopend tot 130 kilometer per uur, met opgevoerde brommers kunnen worden gehaald. In haar beleving zal de invoering van het bromfietskenteken en het puntenrijbewijs voor bromfietsers en scooterrijders het aanpakken van snelheidsduivels vergemakkelijken. Volgens De Pater duurt dat te lang.

Dijksma wilde al langer opvoersetjes voor brommers verbieden, waar de minister een convenant met de bromfietshandel voldoende acht. Het PvdA-Kamerlid schermde onlangs met een eigen voorstel, maar houdt dat voorlopig in in afwachting van het succes van de door haar en De Pater gesteunde aanpak.

Punten

VVD-Kamerlid Luchtenveld vond het te ver gaan om al bij de eerste overtreding de brommer in beslag te nemen. Hij stelde als sanctie voor om bij zo'n eerste keer 'punten' uit te delen die meetellen voor het puntenrijbewijs. Twee keer 'geel' betekent intrekking van dat rijbewijs.

De liberaal kwam zelf met de minister in botsing over de maximumsnelheid van bromfietsen. De minister wil naar een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur op het fietspad en van 45 kilometer op de weg. Dat is nu 30 kilometer binnen de bebouwde kom en 40 km daarbuiten. Bromfietsers rijden echter intussen harder.

Maximumsnelheid

In de ogen van Luchtenveld is dat 30-kilometervoorstel niet te handhaven. Hij pleit voor een algemene maximumsnelheid van 45 kilometer, op fietspad en rijbaan. De VVD'er diende samen met de LPF een motie in. Volgens minister Peijs moet een bromfietser zich op het fietspad aanpassen aan de fietser. Een verschil in snelheid van 20 tot 25 kilometer zorgt voor veel gevaarlijker situaties.