DEN HAAG - De Algemene Rekenkamer gaat op verzoek van minister Jorritsma van Economische Zaken een onderzoek instellen naar subsidies die ten goede kwamen aan Jorritsma Bouw, het bedrijf van de schoonfamilie van de bewindsvrouw.

De minister doet dit na een publicatie in het Algemeen Dagblad en dreigde eerder met een gang naar de Raad voor de Journalistiek. Zij is ervan overtuigd dat ten onrechte is gesuggereerd dat er een schijn van belangenverstrengeling zou zijn.

Jorritsma laat de Tweede Kamer in een brief weten zowel voor als na haar aantreden als minister geen enkele bemoeienis gehad te hebben met de subsidies vanuit het ministerie van Economische Zaken en zich aan de regels te hebben gehouden.

Jorritsma Bouw ontving subsidie voor de bouw van een hotel en de gemeente kreeg subsidie voor de aanleg van een weg daarnaar toe.

Zij vraagt de Rekenkamer niet alleen de subsidies te onderzoeken, maar ook de manier waarop ze haar aandelen in het bedrijf heeft ondergebracht in een stichting. Toen Jorritsma in minister van Verkeer en Waterstaat werd heeft zij haar andelen, een belang van 6 procent in Jorritsma Bouw, ondergebracht in een stichting op grond van daarvoor geldende regels.

Een van de drie bestuursleden van die stichting is de dochter van minister Jorritsma. Volgens Jorritsma kon zij door deze stichting geen zeggenschap uitoefenen in de onderneming, zoals de bedoeling is van de regeling.

/NIEUWSJorritsma in de clinch met Algemeen Dagblad