LUXEMBURG - Paspoorten uit EU-lidstaten dienen over drie jaar te beschikken over een vingerafdruk en een digitale foto. Het laatste identificatiemiddel in de strijd tegen terrorisme moet zelfs over anderhalf jaar al in reisdocumenten zijn opgenomen.

Daarover hebben de Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken dinsdag een akkoord bereikt tijdens overleg in Luxemburg, zo is vernomen uit diplomatieke bronnen. Nederland, Oostenrijk en Finland maken vanwege de nodige parlementaire instemming of om technische redenen nog wel een voorbehoud. De regeling moet in principe ook gelden voor Zwitserland, Noorwegen en IJsland.

De VS willen dat de EU-landen zogeheten biometrische gegevens als digitale foto's en vingerafdrukken opnemen in paspoorten, om vervalsing door terroristen te bemoeilijken. Als de EU hier niet aan mee zou werken, dreigde de VS voor alle reizigers weer de aanvraag van speciale visa te verplichten voorafgaand naar een reis naar Amerika. De EU stelde eerder de digitale foto al verplicht. Daar komt nu over drie jaar ook een vingerafdruk bij.