STRAATSBURG - De Europese Commissie gaat een agentschap opzetten voor grondrechten. Ook komt er een Europees actieplan en een richtlijn tegen discriminatie, antisemitisme en racisme. De strijd tegen discriminatie wordt topprioriteit van de nieuwe commissie.

Aankomend voorzitter van de Europese Commissie Barroso heeft dat dinsdag gezegd in het Europees Parlement. Met zijn aankondigingen probeert Barroso europarlementariërs over te halen woensdag voor de nieuwe Europese Commissie te stemmen. In het parlement bleek tot dusver nogal wat verzet. Veel parlementariërs vrezen dat de kandidaat-commissaris voor justitie Buttiglione homo's gaat discrimineren, omdat die homoseksualiteit zondig vindt.

Portefeuilles

De eis van een parlementaire commissie om Buttiglione een andere baan te geven, wees Barroso dinsdag opnieuw af. "Veranderen van de portefeuilles zou meer politieke en institutionele problemen veroorzaken dan oplossen. En laten we eerlijk zijn: welk team is nu perfect?"

Barroso roemde de samenstelling van de Europese Commissie, die dinsdag bijna voltallig present is in het parlement. "Er zijn meer vrouwelijke eurocommissarissen dan ooit. Alle belangrijke stromingen zijn vertegenwoordigd en de commissarissen hebben veel ervaring in nationale en Europese politiek."

Barroso

De toezeggingen van Barroso werden verwelkomd door de liberale fractie, die de doorslag moet geven bij de stemming over de nieuwe Europese Commissie. Zij hadden om het actieplan tegen discriminatie gevraagd. Wel hield de liberale leider Watson zijn bedenkingen: Barroso moet de eisen van het parlement wel serieus nemen. "Maar Barroso kan er niets aan doen dat regeringen hem enkele zwakke commissarissen hebben gestuurd."

De socialistische fractie eiste opnieuw dat Buttiglione op een andere plek komt. "Als u dat blijft weigeren, wordt het voor ons erg moeilijk de commissie het vertrouwen te geven", zei de socialistische leider Schulz. De grootste parlementsfractie, de christendemocraten/conservatieven, is warm voorstander van de nieuwe commissie.