AMSTERDAM - Marktwerking in de gezondheidszorg is niet heilzaam voor de patiënt en leidt juist tot hogere kosten. Het kabinet moet daarom de plannen voor meer concurrentie in die sector terugdraaien.

Dat is de strekking van een manifest, dat is ondertekend door bijna veertig hoogleraren, zieken- en verpleeghuisdirecteuren, artsen en specialisten. Het manifest, dat is opgesteld door SP-kamerlid Agnes Kant, is dinsdag gepubliceerd in de Volkskrant.

Consumptie

Volgens het schrijven wordt de zorg duurder door de marktwerking. "De markt en de vraagsturing daarin, zullen de kosten niet in de hand houden. Bij de huidige schaarste zullen de prijzen stijgen (bij het loslaten van de prijzen) en bij het opheffen van de schaarste zal de vraag stijgen", aldus het manifest. "Marktwerking werkt consumptie in de hand."

De ondertekenaars vrezen verder dat er binnen de zorg minder zal worden samengewerkt, de kwaliteit afneemt, er meer bureaucratie ontstaat en dat de markt zich zal richten op de lucratieve zorg waar snel geld in te verdienen valt.

Onder de ondertekenaars zijn mensen als prof. Baartman (bijzonder hoogleraar preventie en hulpverlening inzake kindermishandeling VU Amsterdam), prof. Galjaard (emeritus hoogleraar humane genetica) en prof. Verheij (hoogleraar huisartsgeneeskunde UMC Utrecht).