DEN HAAG - Rotterdam, Den Haag, Gouda, Tilburg, Groningen en de samenwerkende gemeenten Alblasserwaard en Oost-Vijfheerenlanden beginnen aan een proef om allochtonen tegelijk in te burgeren en te helpen bij het vinden van een baan.

In totaal 650 mensen uit etnische minderheidsgroepen die in de bijstand zitten en een taalachterstand hebben, mogen meedoen aan de proefprojecten in de zes gemeenten.

Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie tekent woensdag een overeenkomst met de proefgemeenten, zo heeft het ministerie maandag meegedeeld.

Sommige gemeenten bieden nu ook al duale trajecten aan waarbij verschillende activiteiten, zoals taalonderwijs, aan elkaar worden gekopppeld om werklozen te begeleiden naar een baan. Het verschil is dat in de zes proefgemeenten reïntegratie en inburgering volledig in één traject zijn samengebracht.