Turkse politieagentes mogen in het vervolg een hoofddoek dragen. De islamitische hoofdbedekking wordt toegestaan mits die neutraal en effen van kleur is en bij het uniform past.

Dat heeft de Turkse regering aangekondigd.

Ook in onder meer Canada, enkele Scandinavische landen en delen van Groot-Brittannië mogen vrouwelijke agenten zich met een hoofddoek tooien. De politie van veel andere landen staat de hoofddoek niet toe, omdat die op gespannen voet zou staan met de neutraliteit van de overheidsdienaar.

De hoofddoek was lang taboe in de Turkse openbare ruimte, omdat de erfgenamen van Atatürk, de grondlegger van het moderne Turkije, met hand en tand het seculiere karakter van Atatürks republiek verdedigden.

Sinds de conservatief-islamitische partij van president Recep Tayyip Erdogan het voor het zeggen heeft, rukt de hoofddoek op.