DEN HAAG - Nederlanders zijn overwegend somber gestemd over de integratie van allochtonen. Driekwart vreest dat door de toestroom van migranten het sociale zekerheidsstelsel onbetaalbaar wordt, dat er getto's ontstaan en dat de dreiging van het moslimfundamentalisme toeneemt. Dat blijkt maandag uit het rapport In het zicht van de toekomst van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

In 2020 telt Nederland 2,4 miljoen niet-westerse allochtonen, aldus het SCP. Dat is dan 14 procent van de bevolking. Nu zijn dat er 1,6 miljoen (10 procent). Etnische minderheden zullen zich in de toekomst nog meer in de grote steden concentreren dan nu het geval is. Dat zal duidelijk te merken zijn aan de schoolpopulatie en de arbeidsmarkt in deze steden.

Extra spanningen

Een ruime meerderheid van de Nederlanders verwacht dat dit leidt tot extra spanningen tussen autochtonen en allochtonen. Eenderde voorziet verder een verslechtering van de eigen situatie door de aanwezigheid van minderheden. Dat gevoel is aanzienlijk sterker onder laagopgeleide autochtonen dan onder hun hoogopgeleide.

Het is niet alleen kommer en kwel. Meer dan de helft van de Nederlanders verwacht dat in 2020 de meeste etnische minderheden beter geïntegreerd zijn dan nu. Ruim tweederde denkt dat ze er qua werk, opleiding en inkomen beter voor staan dan nu en dat meer allochtone vrouwen een baan zullen hebben.