DEN HAAG - Nederland is ontevreden over de samenleving, en de prognoses voor 2010 of 2020 zijn evenmin best; meer dan een vijfje zit er niet in. Maar met het eigen leven zijn acht op de tien Nederlanders content. Meer dan 30 procent is zelfs zeer tot buitengewoon tevreden.

Dat beeld schetst het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het maandag verschenen rapport In het zicht van de toekomst, dat aandacht besteedt aan de verwachtingen van de burger tot 2020.

Kreeg de samenleving in 1999 nog het rapportcijfer 7, nu is die waardering gedaald tot een 5. Het SCP constateert dat de Nederlanders zich zorgen maken over criminaliteit, normen en waarden, de sociale zekerheid, de veiligheid en de 'buitenlanders'.

Sociaal Cultureel Rapport

Nederland verandert, maakt het 602 pagina's dikke Sociaal en Cultureel Rapport 2004 duidelijk. In het algemeen verwachten Nederlanders een maatschappij die harder en meer prestatiegericht is. Verder zal de samenleving minder sociale zekerheid bieden en minder garanties voor de beschikbaarheid van (gezondheids)zorg. Ook vreest de burger criminaliteit en etnische spanningen.

De wensen gaan een andere richting uit. De bevolking kiest voor een samenleving met veel gemeenschapszin en veel van de kenmerken die nu dreigen te verdwijnen. "Hard naar buiten, zacht naar binnen", noemt het planbureau dat.

De helft van de Nederlanders denkt dat de krijgsmacht deze eeuw zal verdwijnen en ruim een kwart meent dat het gedaan zal zijn met het koningshuis en het gevoel Nederlander te zijn. Erg veel angst daarvoor heeft de Nederlander niet, want veel tradities lopen geen gevaar. Wat blijft, zijn de Nederlandse taal en typisch Nederlandse lekkernijen. Kroket, drop, haring en oliebollen gaan nooit verloren.