BRUSSEL/LUXEMBURG - De Europese ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken komen maandag en dinsdag in Luxemburg bijeen om een besluit te nemen over de opname van vingerafdrukken in paspoorten.

Paspoorten moeten onder druk van de Verenigde Staten vanaf 2006 al beschikken over een digitale foto, waardoor reisdocumenten moeilijker te vervalsen zijn. De EU overweegt nu daar ook een vingerafdruk aan toe te voegen. Het staat lidstaten nu al vrij om ook de vingerafdruk in een paspoort op te laten nemen. De discussie gaat nu over de mogelijke verplichting daarvan. De Verenigde Staten eisen meer zogeheten biometrische identificatiegegevens in paspoorten in de strijd tegen terrorisme.

Vanaf oktober 2006 zijn dergelijke gegevens verplicht om zonder vooraf aangevraagd visum naar de VS te kunnen reizen.

De Europese bewindslieden praten onder Nederlands voorzitterschap verder over de bestrijding van vervuiling op zee door schepen, de voorbereiding van een grote conferentie over integratie, later deze week in Groningen en de uitwisseling van informatie over terrorisme.