WASHINGTON - Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft de inlichtingendienst CIA toestemming gegeven om gevangenen voor verhoor uit Irak te halen. Deskundigen stelden in de zondageditie van The Washington Post dat de regering-Bush daarmee in strijd handelde met het internationaal recht.

Volgens The Washington Post hebben medewerkers van de CIA de afgelopen zes maanden tientallen gedetineerden uit Irak gehaald. Een functionaris van de inlichtingendienst liet weten dat de gedetineerden verborgen werden gehouden voor het Internationale Rode Kruis en andere instanties.

Deskundigen stellen dat daarmee de Geneefse Conventies over de behandeling van (krijgs)gevangenen worden geschonden. Volgens de conventies is het verboden om burgers in oorlogstijd gedwongen naar het buitenland over te brengen.