ROTTERDAM - De gemeente Rotterdam geeft in de wijk Spangen woningen weg om verdere verpaupering tegen te gaan. Rotterdam stelt als voorwaarde dat de huiseigenaren hun optrekje wel opknappen. De gemeente heeft berekend dat ze dat ongeveer 90.000 tot 210.000 euro zal kosten.

Spangen is een van de probleemwijken, die de gemeente onder de loep neemt. De wijk kampte onder meer met drugsoverlast en malafide huiseigenaren. De gemeente wil kopers trekken, omdat zij doorgaans meer betrokken zijn bij de buurt, waardoor die opknapt. "In Spangen zijn bijna geen koopwoningen", zei projectleider D. Blom van de gemeente zaterdag.

Verval

De gemeente vond het Wallis-blok, waar het in het experiment om gaat, architectonisch zo interessant dat ze verder verval zonde vond. Het blok staat grotendeels leeg. De gemeente had de keuze om het zelf op te knappen en te verkopen of het - gecontroleerd - uit handen te geven en koos voor het laatste.

De nieuwe eigenaren moeten gezamenlijk de buitenkant laten renoveren door een aannemer. Ook aan de binnenkant moet het een en ander gebeuren. Zo moeten er gescheiden opgangen komen en dient de riolering te worden vernieuwd. De inrichting wordt aan de mensen zelf overgelaten, aldus Blom. Mensen mogen zelf bepalen waar het toilet komt, maar de riolering en het water wordt voor ze aangelegd. Handige eigenaren mogen ook zelf aan de slag gaan, wat ze weer winst oplevert.

Verdiepingen

De gemeente heeft een aantal kwaliteitseisen opgesteld. Die eisen bepalen de indicatieprijs van de woning. De eigenaar mag kiezen hoeveel verdiepingen hij wil. Het kleinste huis van ongeveer 100 vierkante meter kost minimaal 90.000 euro, een heel pand van drie etages 210.000 euro.

Het is nadrukkelijk niet de bedoeling de woning later te verhuren. De gemeente hoopt namelijk dat er een sociale cohesie onder de eigenaren ontstaat, wat de wijk ten goede komt. Ze is niet bang voor huisjesmelkers. "We kennen ze en bovendien komen ze wel bovendrijven, want het is een intensief proces. Daar willen ze niet veel tijd in investeren."

Opknappen

Het project loopt al even. In een maand tijd hebben zich ongeveer vijftig belangstellenden gemeld. De gemeente heeft ongeveer dertig tot 35 huizen te vergeven. Blom verwacht dat september 2005 de bewoners kunnen beginnen met opknappen en dat ze een jaar later in hun huis wonen. Als het project slaagt, wil Rotterdam onderzoeken of het experiment ook in andere wijken kan worden toegepast. "Wij zijn al heel enthousiast", aldus Blom.