NEW YORK - De Verenigde Naties voelen er weinig voor om hand- en spandiensten aan het Iraakse Speciale Tribunaal (IST) te verlenen. Belangrijkste struikelblok is dat het Iraakse tribunaal de doodstraf kan opleggen.

Dat heeft een woordvoerder van de Verenigde Naties zaterdagmorgen gemeld. De VN gaven een verklaring over het Iraakse tribunaal uit naar aanleiding van een uitnodiging uit Irak aan hoofdaanklaagster Carlo del Ponte van het Joegoslavië-Tribunaal.

Dit tribunaal in Den Haag valt onder de VN. De Iraki's hadden Del Ponte uitgenodigd voor een trainingsconferentie voor de aanklagers en rechters van het Iraakse tribunaal.

De VN hebben het Joegoslavië-Tribunaal laten weten dat Del Ponte de conferentie beter niet kan bijwonen. Niet alleen omdat het IST de doodstraf kan opleggen. Een tweede reden is dat de medewerkers van het Joegoslavië-Tribunaal nog veel werk moeten verzetten en dat tijdslimieten in het geding zijn.

Het IST behandelt misdaden tijdens het regime van Saddam Hussein.