AMSTERDAM - De salarissen van directeuren bij goede doelen slokken een steeds groter deel op van de donaties van gevers. De salariskosten bij de vijftig grootste fondsenwervers stegen in 2003 met 6,5 procent naar 6,9 miljoen euro. De totale opbrengst aan giften daalde in hetzelfde jaar echter met 5,5 procent naar 660 miljoen euro.

Dat blijkt uit een zaterdag gepubliceerd onderzoek van de Volkskrant naar de vijftig grootste goede doelen in Nederland. Van elke 100 euro aan donaties is ruim 1 euro nodig om de in totaal 66 directieleden te kunnen betalen. In 2002 was dat nog 90 eurocent. Het brutojaarsalaris van een doorsnee directeur bedroeg vorig jaar 83.000 euro. Inclusief pensioenkosten en sociale lasten kostte een directeur gemiddeld 100.000 euro.

Hartstichting

De Hartstichting staat weer bovenaan in de ranglijst van goede doelen die het meeste uitgeven aan kosten voor de directie, hoewel die kosten afgelopen jaar met 7 procent daalden. Gemiddeld bedroeg het brutoloon voor de top bij de Hartstichting 146.391 euro. Vorige publicaties over directiekosten leidde er uiteindelijk toe dat de medisch directeur van de Hartstichting, V. Manger Cats, met vervroegd pensioen ging.

Ontwikkelingsorganisatie Unicef staat op de tweede plaats met 139.000 euro. Het Ronald McDonald Fonds (nummer 6) en het Prinses Beatrix Fonds (8) komen hoog binnen op de lijst met respectievelijk 115.619 euro en 109.604 euro. Onderaan de lijst staat opnieuw het Leger des Heils met 25.730 euro.

Wereld Natuurfonds

Het Wereld Natuurfonds geeft absoluut gezien het meeste geld uit aan zijn directie. Daar is namelijk het aantal fte's (3,85) het hoogst en bedraagt het gemiddelde jaarsalaris bijna 91.000 euro. Het Prinses Beatrix Fonds is verhoudingsgewijs veel geld kwijt aan zijn directeur. Van alle donaties ging 3,9 procent op aan diens salariskosten. Het christelijke Open Doors weigerde voor het onderzoek informatie te geven.