NIJMEGEN - Burgemeester en wethouders van Nijmegen hebben vrijdagmiddag besloten geen parkeerverbod voor luxe terreinwagens in te stellen. Ook kunnen eigenaren van die auto's gewoon een parkeervergunning krijgen. Het college distantieert zich bovendien van termen als 'aso-bakken' en 'PC Hooft-tractoren'.

De gemeenteraad droeg het college woensdag op een parkeerverbod voor terreinwagens in te stellen. Met negentien stemmen voor en zestien tegen ging de raad akkoord met een daartoe ingediende motie van GroenLinks. Volgens deze partij zijn de terreinwagens te milieuvervuilend en te gevaarlijk.