MOSKOU - De Doema, de Tweede Kamer van het Russische parlement, heeft vrijdag ingestemd met het Verdrag van Kyoto. Daarmee is eindelijk de weg vrijgemaakt voor de internationale afspraken over de terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.

Als Rusland het Kyoto-protocol ratificeert, is de vereiste drempel van 55 procent van alle geïndustrialiseerde landen gehaald en wordt het verdrag internationaal bindend. Daarvoor zijn nu alleen nog de goedkeuring van de Russische Senaat en de handtekening van president Poetin nodig. Dat lijken echter slechts formaliteiten te zijn.

De tekst van het internationale verdrag over klimaatbeheersing werd in 1997 opgesteld tijdens een conferentie in het Japanse Kyoto, De rijke, geïndustrialiseerde landen spraken af hun gezamenlijke uitstoot van broeikasgassen, zoals koolstofdioxide (CO2) voor 2012 met 5 procent terug te dringen ten opzichte van 1990.

'Kyoto' leek in 2001 op sterven na dood toen de Amerikaanse president Bush aankondigde dat de Verenigde Staten er hun handen vanaf trokken. Bush zei dat ratificatie van het protocol de Amerikaanse economie te zware schade zou toebrengen. Sindsien lag het lot van het verdrag in Russische handen.

Bereid

Hoewel ook in Moskou de vrees bestaat voor nadelige economische gevolgen, is Rusland nu dus toch bereid mee te werken. Daarbij speelt mee dat het land graag lid wil worden van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Europese Unie liet eerder dit jaar weten een goed woordje te willen doen voor Rusland, mits dat het Kyoto-protocol ratificeert.

Klimaatdeskundigen zijn het er in het algemeen over eens dat 'Kyoto' op zich niet de oplossing is voor het broeikasprobleem, maar zij zien het verdrag wel als een belangrijke stap. De afspraken vormen in hun ogen het uitgangspunt van toekomstige onderhandelingen over verdere terugdringing van de uitstoot van broeikasgassen.