UTRECHT - Duizenden geweldsmisdrijven blijven onopgemerkt, omdat huisartsen niet in staat zijn mishandeling en misbruik bij patiënten te herkennen. Ook beginnen politie en justitie vaak ten onrechte een onderzoek, omdat artsen een valse aangifte niet doorzien.

Dat blijkt uit onderzoek van forensische geneeskundigen van de GG&GD in Amsterdam, die 250 huisartsen hebben ondervraagd. Volgens het onderzoek, dat deze week in Medisch Contact is verschenen, voelt de helft van de artsen zich niet of onvoldoende opgeleid om een goede letselbeschrijving te kunnen geven.

Veel ondervraagde huisartsen vinden letselbeschrijving geen taak van de behandelend arts. Deze taak kan beter worden overgelaten aan onafhankelijke en deskundige forensische artsen.

De letselbeschrijving, meestal opgesteld op verzoek van de politie, wordt toegevoegd aan het proces-verbaal. Het slachtoffer dient daarmee uitdrukkelijk akkoord te gaan. Op grond van de verklaring en het proces-verbaal beslist de officier van justitie of er een strafvervolging wordt ingesteld.