AMSTERDAM - De sociale zekerheid moet worden teruggebracht tot een door de overheid uitgekeerde basisuitkering. Daarnaast moeten Nederlanders zich dan individueel of groepsgewijs bijverzekeren. Dat schrijven kopstukken uit de vakbeweging, werkgeverskringen en het openbaar bestuur vrijdag in een manifest in de Volkskrant.

De groep bestaat uit onder anderen FNV-bestuurder Heerts, SER-voorzitter Wijffels, voorzitter Fischer van het Verbond van Verzekeraars en De Leij die de werkgeversverenigingen AWVN en VNO/NCW vertegenwoordigt.

Sociale Zekerheid

De groep hekelt de sanering van de sociale zekerheid waarvoor de achtereenvolgende kabinetten zich hebben ingespannen, omdat ze die zonder toekomstvisie zouden hebben uitgevoerd. Met het manifest willen de ondertekenaars de discussie openen over een nieuwe opzet van de sociale wetgeving.

Ze pleiten voor een publieke basisvoorziening voor drie levensfases. In de eerste fase, de zogenoemde vormingsfase, moet de overheid het recht op scholing tot bachelorsniveau financieel garanderen tot het derde studiejaar. Personen die eerder met hun studie stoppen en gaan werken, krijgen het overblijvende studiebedrag bijgeschreven op hun persoonlijke levenslooprekening.

In de tweede levensperiode, de productieve levensfase, kan met deze rekening bijvoorbeeld zorgverlof worden gefinancierd. De rekening kan ook worden gebruikt voor prepensioen. Wie tijdens het werkzame leven werkloos of arbeidsongeschikt wordt, ontvangt een basisuitkering. Die kan met CAO- of bedrijfsregelingen worden aangevuld. Langdurig werklozen krijgen een bovenminimale uitkering.

In de laatste levensfase moet de regering opnieuw een basisuitkering garanderen. Die minimale AOW wordt in de praktijk dan meestal aangevuld met pensioen dat bij CAO of per bedrijf wordt geregeld.