AMSTERDAM - Woningcorporaties verzetten zich tegen de extra huurverhogingen die het kabinet de komende jaren wil doorvoeren. Een aantal corporaties weigert mee te betalen aan de huursubsidie, zoals de koepelorganisatie Aedes met minister Dekker (Volkshuisvesting) heeft afgesproken.

De corporaties hebben donderdag laten weten bezwaar te maken de liberalisering van de huren. Dekker is van plan voor zeker een half miljoen woningen de huur geheel vrij te geven. Voor die woningen wordt dan een forse huurverhoging verwacht. Dekker heeft met de koepel afgesproken dat de huren hoger mogen als de corporaties meebetalen aan de huursubsidie.