LOS ANGELES - Walvissen en dolfijnen kunnen de Amerikaanse president Bush en minister Rumsfeld van Defensie niet voor de Amerikaanse rechter dagen. Dit heeft een federaal hof van beroep in San Francisco woensdag beslist.

Als het parlement had gewild dat naast mensen en juridische personen ook dieren rechtszaken kunnen aanspannen, dan was dat expliciet in de wet opgenomen, aldus de uitspraak.

De zaak was aangespannen door De Walvisachtigengemeenschap, een groep die ijvert tegen het gebruik van sonarapparatuur door de Amerikaanse marine. De geluidsgolven kunnen bij zeezoogdieren weefselschade veroorzaken. Dat is volgens de zelfbenoemde raadsman van de walvissen en dolfijnen een schending van de Amerikaanse wet op beschermde diersoorten.