AMSTERDAM - De FNV wil zich alleen voor een tweede keer door staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) "laten besnuffelen" als hij kan aangeven dat er onderhandelingsruimte is in het conflict met het kabinet over VUT en prepensioen. Volgens een zegsman van de vakcentrale heeft FNV-voorman L. de Waal dinsdagavond duidelijk aangegeven dat de verkennende fase nu wel voorbij is en de tijd rijp voor "echte onderhandelingen".

Daarom heeft de FNV volgens de zegsman woensdag te kennen gegeven niet op de uitnodiging in te gaan van de staatssecretaris om vrijdag een tweede verkennend gesprek te voeren. "Zolang Van der Knaap alleen een snuffelmandaat heeft, komen wij niet praten. Hij moet op zijn minst kunnen zeggen dat hij iets te bieden heeft."

Tijd rekken

Volgens de FNV moeten de uiteenlopende standpunten bij vakbeweging en werkgevers inmiddels zodanig bekend zijn bij het kabinet, dat het moet weten of er onderhandelingsruimte is. "Deze verkenning door Van der Knaap duurt ons te lang en begint te lijken op tijd rekken."

De harde opstelling van de FNV lijkt haaks te staan op de "positieve grondhouding" die VNO-NCW eerder nog bij de vakcentrale bespeurde. De werkgeversorganisatie had uit uitspraken van De Waal van dinsdag afgeleid dat de FNV zaken wilde doen met het kabinet.

Open

De Waal suggereerde toen open te staan voor gesprekken over onderwerpen als spaar-VUT, de levensloopregeling, deeltijdpensioen en het behoud van het prepensioen voor mensen die veertig jaar hebben gewerkt of die een slijtend beroep hebben.

"Hij klinkt nu in ieder geval minder confronterend. Misschien is dit een lijn waarlangs we verder kunnen praten", aldus de woordvoerder van VNO-NCW eerder op de dag.

'Milder'

Ook het CNV toonde zich toen verheugd over de "mildere toon" die De Waal dinsdag leek aan te slaan. CAO-coördinator Van Splunteren pleitte voor het zo snel mogelijk aanstellen van een echte bemiddelaar.

Desondanks gaat het CNV wel naar het verkennende gesprek met Van der Knaap toe. "Als het kabinet dat noodzakelijk acht, vinden wij dat je dat serieus moet nemen." Ook de kleinste vakcentrale van de drie, de MHP, gaat vrijdag met de staatssecretaris praten.

Minister De Geus van Sociale Zaken wilde woensdagavond niet ingaan op de weigering van de FNV om opnieuw een snuffelgesprek met Van der Knaap te voeren. De Geus wacht met reageren tot Van der Knaap het rapport heeft uitgebracht. Volgens ingewijden gebeurt dat mogelijk dit weekeinde.