LONDEN/JENA - De mens heeft minder genen dan gedacht. Tot nu toe was de wetenschap uitgegaan van 30.000 tot 40.000 dragers van erfelijke eigenschappen in de celkern, maar het blijken er maximaal 25.000. Dat heeft onderzoek in het kader van het Humaan Genoom Project (HPG) uitgewezen. Het Britse wetenschappelijke tijdschrift Nature publiceert donderdag de uitkomst ervan.

De wetenschap heeft het menselijke genoom al vaker als definitief 'ontcijferd' gepresenteerd. Drie jaar geleden beweerden zowel het met publieke middelen gefinancierde HPG als het biotechnologiebedrijf Celera Genomics de erfelijke atlas van de mens in kaart te hebben gebracht. Beide onderzoeken bevatten echter veel onnauwkeurigheden en lacunes. Alleen het HPG-onderzoek is sindsdien voortgezet.