Uit nieuw Amerikaans onderzoek blijkt dat donkere mannen en vrouwen in de Verenigde Staten die door de politie worden aangehouden anders worden behandeld dan andere inwoners van het land. Als het om schietincidenten gaat is er echter geen verschil met andere Amerikanen.

De kans is groter dat donkere Amerikanen worden aangeraakt, geboeid, tegen de grond worden gewerkt of met pepperspray worden bespoten als ze door de politie staande worden gehouden, ongeacht de reden waarom dat gebeurde, zo schrijft de New York Times dinsdag.

Als het om de inzet van het dienstwapen door agenten gaat, zijn er echter geen aanwijzingen dat huidskleur een rol speelt, stelt het onderzoek. 

"Het is het meest verrassende resultaat uit mijn wetenschappelijke loopbaan", zegt onderzoeker Roland G. Fryer, een professor aan de Universiteit van Harvard. Hij onderzocht meer dan duizend schietpartijen waarbij de politie betrokken was, in tien grote Amerikaanse politiedistricten, waaronder in de staten Texas, Florida en California. Fryers onderzoek richt zich op incidenten die plaatsvinden nadat agenten overgingen tot aanhouding.

De afgelopen dagen zijn in de VS veel demonstraties, nadat vorige week twee donkere mannen ogenschijnlijk zonder aanleiding werden doodgeschoten door de politie. Bij een demonstratie tegen politiegeweld in Dallas werden vrijdag vijf agenten doodgeschoten door een donkere man met een sluipschuttersgeweer. 

Het resultaat van Fryers onderzoek is in strijd met het beeld dat veel Amerikanen hebben over schietincidenten waarbij Amerikaanse agenten en donkere Amerikanen betrokken zijn. Het onderzoek zegt echter niet dat racisme geen rol speelde bij de incidenten zoals die van vorige week in Baton Rouge en Saint Paul, of eerdere incidenten, zoals de dood van Michael Brown in Ferguson. 

Video-overzicht: Protesten tegen politiegeweld in de VS

Overzicht: Protesten tegen politiegeweld in de VS
Overzicht: Protesten tegen politiegeweld in de VS

Kritiek

Het onderzoek, dat maandag verscheen in de VS, leidde direct tot discussie. De kritiek richt zich met name op de hoeveelheid onderzochte data. Fryer benadrukt dat het slechts om een analyse van een deel van de schietincidenten waarbij de politie betrokken is gaat en dat hij meer data nodig heeft om de Verenigde Staten geheel te onderzoeken. Het onderzoek gaat bovendien enkel om wat er gebeurt als de politie heeft besloten iemand aan te houden. 

Uit onderzoek blijkt dat donkere mensen in Amerika in verhouding vaker worden aangehouden. Bovendien blijkt uit eerder onderzoek van onder meer The Washington Post dat de kans om gedood te worden door de Amerikaanse politie voor donkere Amerikanen 2,7 keer groter is dan voor blanke Amerikanen.