BRUSSEL - Europees justitiecommissaris Vitorino pleit voor de oprichting van een Europa-wijde alarm- of meldcentrale voor terroristische aanslagen. Verder moet er een netwerk van politie-eenheden komen dat alle problemen op het gebied van openbare orde kan aanpakken. Daarover zou Europol in Den Haag de regie moeten voeren.

Zo'n centrale zou zich ook bezig moeten houden met alle problemen op het gebied van milieu, volksgezondheid, transport en energie die het gevolg zijn van aanslagen. De EU-ministers van Justitie krijgen maandag nadere uitleg van Vitorino. Vervolgens komt het plan ter sprake op de top van Europese regeringsleiders, in december in Brussel.

Experts

Het EU-meldpunt kan ook grensoverschrijdende problemen coördineren. Verder heeft zo'n centrale volgens Europese bronnen het voordeel dat daar meer experts samen te brengen zijn. Ook een op het eerste oog gewone ontploffing zou een terroristische aanslag kunnen zijn.

Door snel contact op te nemen met het Europese meldpunt, dat Argus moet gaan heten, kunnen getuigen aan de hand van details deskundigen duidelijk maken of het mogelijk toch niet om een aanslag gaat.

Serie

De centrale valt volgens Vitorino het best in Brussel te vestigen. Over het aantal medewerkers dat daarvoor nodig is, staat nog niets vast. Het plan maakt onderdeel uit van een serie voorstellen ter bestrijding van terrorisme, waaronder de verhoging van de Europese begroting voor onderzoek met 1 miljard euro om research te plegen naar terroristische methoden.

Ook streeft Vitorino naar een nog strengere aanpak van de financieringsbronnen van terroristen en wil hij nog voor de eerste verjaardag van de bomaanslagen in Madrid op 11 maart van dit jaar een groot maatschappelijk debat houden over de strijd tegen terrorisme.