DEN HAAG - De VVD wil dat er consultatiebureaus komen voor bejaarden van 75 jaar en ouder. Daarmee zou de gezondheid van ouderen beter kunnen worden gecontroleerd.

De partij stelt dat volgende week voor bij de behandeling van de begroting Volksgezondheid in de Tweede Kamer. De instellingen, naar het model van de bureaus voor jonge kinderen, moeten worden gefinancierd uit de bezuininigen op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Het Tweede-Kamerlid Van Miltenburg denkt dat de bureaus de kosten voor de ouderenzorg kunnen remmen.

"Ouderen zouden hun jaarlijkse griepprik bij het consultatiebureau moeten halen", suggereert Van Miltenburg. "Dan kan meteen worden bekeken of er iets aan de hand is. We moeten voorkomen dat ouderen 'vermedicaliseerd' worden. Op het gebied van preventie is nog veel te doen."

Van Miltenburg is niet de eerste die met het idee komt. "Eigenlijk komt het uit de mottenballen. De ouderenbonden lanceerden het plan al jaren geleden."