VVD en PvdA eisen dat minister Jet Bussemaker (Emancipatie) de subsidie aan de christelijke organisatie Hart voor Homo’s zo snel mogelijk intrekt.

Volgens de coalitiepartijen zou de organisatie homo’s proberen over te halen om het celibaat na te streven. Ook zou Hart voor Homo’s lesbiennes en homoseksuelen ontmoedigen om in het huwelijk te treden met mensen van hetzelfde geslacht. 

De VVD vindt dat deze organisatie, die er onder meer via lesmateriaal bij orthodox-christelijk LHBT’ers op zou aandringen om aan seksuele onthouding te te doen, geen belastinggeld mag ontvangen.

Kamerlid Anouchka van Miltenburg: "LHBT-jongeren in orthodox-christelijke kring zijn het slachtoffer van een organisatie die zegt hen te helpen maar vervolgens onthouding en ontkenning predikt. Dat kan en mag absoluut niet. De subsidie voor Hart voor Homo's moet worden ingetrokken." 

Dat vindt ook PvdA-Kamerlid Keklik Yücel: "Wat ze doen mag, maar wat mij betreft niet met gemeenschapsgeld." 

Yücel vindt het goed dat de acceptatie van homoseksualiteit in conservatief-religieuze kringen wordt bevorderd, maar dat doet Hart voor Homo’s niet. "De boodschap 'je mag het wel zijn maar eigenlijk mag je het niet doen' bevordert de acceptatie niet", aldus het Kamerlid.

Acceptatie

Minister Bussemaker is niet van plan de subsidie in te trekken. Zij verdedigde de subsidieverstrekking dinsdag in het Vragenuur. In gesprek met de organisatie benadrukte Hart voor Homo’s dat zij jongeren willen helpen met de acceptatie van zichzelf, aldus de minister.

Ze zouden geen celibaat prediken, noch zouden ze homo’s en lesbiennes afraden om te trouwen met iemand van hetzelfde geslacht. Zou de organisatie dat wel doen, dan trekt de minister de subsidie wel in. Partijen in de Kamer wezen erop dat de organisatie pas zeer recent dit standpunt heeft ingenomen.

Volgens de minister zorgt Hart voor Homo’s ervoor dat homoseksualiteit tenminste bespreekbaar wordt gemaakt bij jongeren op orthodox-christelijke scholen.

De VVD wil woensdag een debat met de minister waarin zij moet toezeggen dat zij de subsidie zal stoppen. Doet zij dat niet, dan dienen de liberalen donderdag een motie die op de steun van de PvdA kan rekenen.