AMSTERDAM - Vaak zijn medische dossiers van patiënten niet op orde. Dit blijkt uit een onderzoek van adviesbureau Capgemini dat dinsdag is gepresenteerd. Volgens een woordvoerster mankeren er veel verschillende zaken aan de dossiers. Het kan volgens haar bijvoorbeeld zijn dat uitslagen van medische onderzoeken niet zijn bijgevoegd, dat er van een patiënt meer dossiers bestaan of dat een map niet altijd beschikbaar is voor ziekenhuispersoneel.

Capgemini onderzocht 27 ziekenhuizen die zijn aangesloten bij de onderlinge waarborgmaatschappij Centramed. Het onderzoek vond plaats in opdracht van de maatschappij. Bij 75 procent van de onderzochte ziekenhuizen voldeden de dossiers niet aan de eisen.

Weinig aandacht

Volgens woordvoerster M. van Dijen is er bij driekwart van de ziekenhuizen te weinig aandacht voor kwaliteit van zorg. Dat probleem doet zich voor bij medici maar ook bij het management.

Artsen, bijvoorbeeld, zijn verplicht hun werkwijze te laten toetsen door collega's. Volgens Van Dijen maken de artsen de uitkomsten van het onderzoek niet altijd bekend binnen het ziekenhuis. Dat kan tot gevolg hebben dat eventuele geconstateerde gebreken niet worden besproken en verbeterd.

Kwaliteitsbewaking

De leiding van ziekenhuizen heeft volgens haar vaak te weinig inzicht in de vraag hoe kwaliteitsbewaking in de praktijk werkt. "De leiding heeft er onvoldoende controle over. Bij driekwart van de onderzochte ziekenhuizen is de sturing en beheersing onvoldoende."

Van Dijen wil niet spreken van nalatigheid van ziekenhuizen en het personeel. "Het gaat om een risicovolle branche. Incidenten horen bij de aard van het werk. Er gaat wel eens iets mis, en als er iets mis gaat, heeft het vaak grote gevolgen. Daarom moeten we de fouten bloedserieus nemen."

Verbeterd

Volgens haar hebben ziekenhuizen de laatste jaren veel verbeterd aan de kwaliteit van zorg. "Maar ze zijn er nog lang niet." Uit een ander onderzoek dat dinsdag is gepresenteerd, blijkt dat het aantal schadeclaims in de zorg afneemt. Ook neemt de hoogte van de bedragen af die met de schadeclaims zijn gemoeid.