DEN HAAG - Als de Tweede Kamer het voor het zeggen had, zou de race om het Amerikaanse presidentschap een overduidelijke uitslag kennen: John Kerry. In de ogen van 77 van de 137 ondervraagde parlementariërs moet de Democratische uitdager de volgende Amerikaanse president worden. Vijftien Kamerleden houden het bij de zittende Republikeinse president George Bush.

Dat blijkt uit een peiling van het weekblad Vrij Nederland dat deze week de resultaten publiceert. Een deel van de ondervraagde Kamerleden twijfelt nog, stemde blanco of wilde zijn mening niet geven.

De steun voor Kerry is het grootst onder parlementariërs van de PvdA (unaniem), D66 (unaniem) en VVD. CDA'ers waren het minst geneigd hun mening te geven. Van de twaalf die dat wel deden, zouden er zeven op Kerry stemmen.

Nader

De onafhankelijke kandidaat Ralph Nader kan ook rekenen op steun in het Nederlandse parlement. Vijf van de acht SP-Kamerleden zouden op hem stemmen. In totaal zouden zeven Kamerleden Nader kiezen.