Inkomensverschillen in Nederland klein en stabiel

De inkomensverschillen tussen huishoudens in Nederland zijn klein en in de afgelopen jaren stabiel gebleven, ondanks de economische crisis.

In de laatste vijftien jaar namen de verschillen nauwelijks toe, concludeert het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in een rapport over welvaart in Nederland.

"De economische crisis had geen vat op de ontwikkeling van de inkomensongelijkheid", stelt het bureau. Wel steeg de ongelijkheid aanvankelijk door het instorten van de woningmarkt, maar deze is sinds 2014 niet verder toegenomen door de aantrekkende markt.

Herstel

De publicatie bevestigt het beeld van herstel sinds de crisis in 2008, zei econoom Peter Hein van Mulligen van het CBS. Hij gaf wel toe dat de uitslag van het Britse referendum voor grote onzekerheid zal zorgen, wat op den duur mogelijk in de huishoudportemonnee wordt gevoeld.

Van Mulligen gaf aan dat het principe ''breedste schouder's, zwaarste lasten'' in absolute zin opgaat, maar dat mensen met een lager inkomen procentueel gezien meer indirecte belasting betalen, zoals btw en accijnzen. Volgens Van Mulligen waren de uitkomsten weinig verrassend, omdat veel macro-economische cijfers het huidige herstel onderstreepten.

Jongeren

De inkomensverschillen onder jongeren (tot 25 jaar) namen tussen 2011 en 2014 wel toe, vooral omdat de verslechterde arbeidsmarkt ervoor zorgde dat jongeren langer doorleerden. Hierdoor werd het aantal lagere inkomens naar verhouding groter. Onder zelfstandigen nam de ongelijkheid tijdens de crisis juist af, meldt het CBS.

Afgezien van de schommelingen in de waarde van eigen woningen, is de ongelijkheid in het vermogen van Nederlandse huishoudens tussen 2006 en 2014 vrijwel gelijk gebleven.

Dat geldt ook voor de zogenoemde welvaartsongelijkheid, waarbij het CBS kijkt naar een combinatie van inkomen en vermogen in verschillende leeftijdscategorieën.

Zowel onder jongeren als onder ouderen is de welvaartsongelijkheid relatief groot, zegt de instantie. Voor jongeren gelden vooral verschillen in inkomen, terwijl dat bij ouderen het vermogen betreft. Ouderen met een groter vermogen beschikken vaak over een eigen woning.

Dijsselbloem

Volgens minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) is de geringe verschuiving van de inkomensongelijkheid Nederland niet aan komen waaien. 

Hij zei dat de lonen in Nederland, net als in veel andere landen, ongelijker zijn geworden. Maar dat de risico's op armoede de komende jaren, mede door de positieve koopkrachtontwikkeling, weer dalen. ''Goed nieuws. Maar welvaart is meer dan alleen euro's. Het is ook goede zorg, sociale zekerheid, goed onderwijs en de zekerheid van werk", aldus de minster. ''Daar werken we aan.''

Flexibilisering 

Volgens vakbond CNV ondermijnt de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt de relatief eerlijke welvaartsverdeling. ''In het verleden bood een baan zekerheid. Dat is helaas voor steeds minder mensen het geval", zo zei CNV-voorzitter Maurice Limmen. ''Zelfs voor mensen met een middelbare of hogere opleiding is een baan die zekerheid biedt steeds minder een gegeven. Bij de minste of geringste tegenslag zit je diep in de problemen.''

Video: Ongelijkheid in welvaart stabiel

Lees meer over:
Tip de redactie