LEIDEN - Burgemeester J. Postma (PvdA) van de gemeente Leiden heeft dinsdagavond aangekondigd zijn functie neer te leggen. Hij maakte dit bekend tijdens de raadsvergadering, zo bevestigde een gemeentewoordvoerder.

In een
verklaring op de internetsite

Postma werd in januari 1999 burgemeester van Leiden. Daarvoor was hij secretaris-generaal van het ministerie van Financiën.

Traditie

In Leiden bestaat volgens Postma een sterke traditie dat bij crisissituaties wethouders en fractievoorzitters zonder de burgemeester overleggen. Tegelijkertijd wordt van de burgemeester verwacht dat hij op de hoogte is van wat er leeft in de fracties en politieke partijen.

"Uiteraard heb ik er naar gestreefd aan de verwachtingen te voldoen, maar gelet op de tegenstrijdigheid van de verwachtingen is dat een moeilijke opgave", aldus Postma.

Lekken

Het in de openbaarheid brengen van vertrouwelijke gesprekken over zijn functioneren, noemt hij een verstorende factor. Het vertrouwelijk overleg werd gevoerd in aanloop naar het voortgangsgesprek met de commissaris van de koningin. "Dit heeft nadelige consequenties gehad voor mijn positie in Leiden. Hoe de feiten wederzijds ook worden gezien, beeldvorming is voor mijn functioneren als publieke ambtsdrager essentieel."

Vervroegd pensioen

Loco-burgemeester R. Hillebrand laat op dezelfde website weten dat de wethouders het aftreden van Postma betreuren. Na overleg met de fractievoorzitters heeft het college besloten de aftredende burgemeester vervroegd met pensioen te laten gaan. De gemeente compenseert een deel van het inkomensverlies van Postma. Vrijdag vindt een gesprek met de commissaris van de koningin plaats over het benoemen van een waarnemer en het openstellen van de vacature.

Het CDA in Leiden vindt de stap van Postma een logische consequentie, zo zei raadslid W. Bleijie tegen Radio West. "Gezien de ontwikkelingen kan ik alleen maar respect tonen voor zijn beslissing." P. Day van de SP zei het triest te vinden voor de persoon Postma om op de helft van zijn termijn de handdoek in de ring te gooien. Ook PvdA-raadslid Broeyer betreurt het vertrek van Postma.