Nederlandse huisartsen komen in actie tegen het overheidsbeleid. Dat heeft de algemene ledenvergadering van de Landelijk Huisartsen Vereniging in Utrecht besloten.

Aanleiding is het politieke debat over de invoering van de no-claimregeling in de zorg, maar: "Dat is slechts de directe aanleiding. Er zijn allerlei ontwikkelingen. Huisartsen moeten voortdurend inleveren en het ontbreekt aan enige visie op de taak en functie van de huisarts", stelt Fulco Seegers van de vereniging vrijdag.

no-claimregeling

Het kabinet heeft besloten dat een huisartsbezoek straks niet onder de no-claimregeling valt. "Maar het financiële gat waar de minister daardoor mee kampt, zal door de huisartsen worden gedicht", zegt Seegers.

De Tweede Kamer wil dat huisartsen het onnodig bezoek terugdringen door vier procent minder patiënten te ontvangen. Die maatregel zal het benodigde geld bijeen moeten brengen. Als de huisartsen de reductie niet voor elkaar krijgen, komt de minister met een tariefbijstelling. Huisartsen krijgen per behandelde patiënt betaald. Daalt het aantal patiënten niet, dan zal het tarief dalen. Seegers: "De maatregel heeft dus directe consequenties voor het inkomen van de huisarts."

Onnodig bezoek bestaat niet

Seegers meent dat er geen onnodig huisartsbezoek bestaat: "Pas na een bezoek aan de huisarts blijkt of het bezoek noodzakelijk was. Dat kan een patiënt niet van tevoren bepalen, dat is de taak van de huisarts. Navrant is dat de Tweede Kamer gezegd heeft dat de vier procent reductie behaald moet worden door de inzet van de praktijkondersteuner. Maar het ministerie heeft de financiering van nieuwe ondersteuners juist gestopt; tweederde van alle huisartsen heeft geen ondersteuner."

Commissie

Een speciale commissie gaat onderzoeken wat voor acties er gaan komen. Seegers benadrukt dat de huisartsen actiebereid zijn: "De ledenvergadering wil op korte termijn forse acties. Zelfs het stakingswapen kwam ter sprake. Maar we gaan niet een dag staken, dat zet geen zoden aan de dijk."

Op de ledenvergadering waren donderdagavond twee keer zo veel artsen aanwezig als normaal. "Leden wilden uit pure boosheid en verontrusting meepraten."