DEN HAAG - De schadelast van de particuliere ziektekostenverzekeraars zal volgend jaar naar verwachting met ongeveer 10 procent toenemen. Dat becijfert Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een circulaire aan de verzekeringsbedrijven, die deze gegevens gebruiken om hun premies vast te stellen.

Het toenemende beroep op zorg doet de kosten met circa 5 procent stijgen. Daarnaast verschuiven ziekenhuiskosten van ziekenfondsverzekerden naar particulier verzekerden als gevolg van een nieuwe manier om de kosten in rekening te brengen. De gevolgen zijn onduidelijk. Volgens een berekening doet dat de schadelast stijgen met 3,8 procent, maar als een andere berekeningsmethode wordt gebruikt met 8 procent.