UTRECHT - De Federatie Opvang kan het werk niet meer aan. De cliënten waarmee de koepelorganisatie voor de maatschappelijke opvang en vrouwenopvang te maken krijgt, worden steeds moeilijker. Bed, bad en brood zijn niet meer voldoende. Vooral in de dak- en thuislozenzorg valt de grote toename van mensen met psychosociale, psychiatrische en verslavingsproblemen op.
Federatie Opvang

Dat is gebleken uit het donderdag verschenen jaarverslag van de Federatie Opvang. De federatie noemt de signalen verontrustend. In de algemene crisisopvang steeg het aantal aangemelde mensen met 13 procent van 28.542 in 2000 tot 34.452 in 2001. Ook het percentage ouderen (ouder dan vijftig jaar) steeg in 2001 met 19 procent ten opzichte van 2000.

In 2000 slaagde bijna de helft van de instellingen (48 procent) er niet in om voldoende gelden voor de exploitatie te vinden. Vorig jaar sloot tweederde (67 procent) de financiële boekhouding met een negatief resultaat af. Het ontbreekt de opvanginstellingen aan geld om goed geschoold personeel aan te nemen die cliënten begeleiden naar de hulpverlening die ze nodig hebben.