DEN HAAG - De PvdA wil anders dan minister Peijs (Verkeer) de verkoop van opvoersetjes voor bromfietsen verbieden. De grootste oppositiepartij schermde woensdag in een overleg in de Tweede Kamer over verkeersveiligheid met een eigen initiatiefvoorstel.

De CDA-bewindsvrouw besprak met de Kamer een waslijst aan voorstellen van haar hand voor veiliger verkeer. PvdA-woordvoerder Dijksma neemt geen genoegen met een vrijwillige regeling met de bromfietsbranche om zulke setjes niet te verkopen. De minister wil eerst kijken of dit convenant werkt. Volgens haar kunnen snelheidsduivels een verbod bovendien omzeilen door aanschaf van een opvoersetje via internet.

Pakkans

Vanaf december krijgen brommers en ook snorfietsen een kenteken. De pakkans van snelheidsovertreders wordt dan groter, aldus Peijs. Bromfietsen kunnen dan ook in beslag worden genomen. Verkeersovertredingen op de brommer tellen ook mee voor het puntenrijbewijs voor de auto. Daarbij geldt dat bij twee keer 'geel' het rijbewijs kan worden ingenomen.

In het overleg leverde een meerderheid van VVD, CDA en LPF verder kritiek op het voorstel voor een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur voor bromfietsen op het fietspad en van 45 kilometer op de rijweg. Volgens Peijs is dat een simpeler regeling dan de bestaande.

Niet handhaafbaar

Nu mogen brommers op het fietspad binnen de bebouwde kom maximaal 30 kilometer rijden en daarbuiten 40 kilometer. Op wegen geldt echter weer een andere regeling. Volgens de liberaal Luchtenveld is die 30 kilometer maximumsnelheid nergens handhaafbaar. Hij wil een uitspraak van de Kamer.

De PvdA en GroenLinks willen zijschermen voor vrachtwagens verplicht maken in Nederland na het mislukken van een Europabrede maatregel. Volgens minister Peijs is sinds de invoering van de verplichte dodehoekspiegel in 2003 het aantal slachtoffers van vrachtwagenongelukken al flink afgenomen.

Schermen

Het effect van zulke schermen is verder gering afgezet tegen de kosten van 32 miljoen euro. In Europees verband wordt wel gesproken over verplichte gesloten zijkanten op nieuwe vrachtwagens, aldus Peijs.

Zij meldde de Kamer nog dat voor het aantal verkeersdoden het er dit jaar beter uit ziet. In 2003 steeg het aantal voor het eerst sinds jaren, tot 1088. Dat lijkt een incident te zijn geweest, aldus Peijs. "Het eerste halfjaar is optimistisch gestart, zeg ik voorzichtig." Harde cijfers had ze niet. Die komen eens per jaar uit.