DEN HAAG - Een grote meerderheid van de leden van de PvdA geeft de voorkeur aan een door de gemeenteraad gekozen burgemeester boven een rechtstreeks door de bevolking gekozen burgemeester. Deze uitslag van een ledenraadpleging binnen de partij geldt als een "zwaarwegend advies" aan de fractie in de Tweede Kamer.

"Dit heeft de kans dat wij zullen instemmen met het voorstel van minister De Graaf (bestuurlijke vernieuwing) niet groter gemaakt," aldus PvdA-leider Wouter Bos.

De partijleider had het zelf graag anders gezien. "Jammer, maar een uitspraak van de partij is een uitspraak van de partij" zei Bos. Binnen de PvdA zijn de meningen over de gekozen burgemeester verdeeld. In het verkiezingsprogramma staat dat de gemeenteraad de burgemeester kiest.

Bijna tweederde van de leden blijkt het met dat standpunt eens te zijn. Aan de ledenraadpleging deden bijna 20.000 mensen, 32 procent van de leden, mee.