De Hongaren mogen zich komend najaar uitspreken over de toewijzing van asielzoekers aan hun land door de Europese Unie. Het Hongaarse hooggerechtshof heeft dinsdag de weg vrijgemaakt voor een referendum over de verplichte EU-quota.

De Europese Commissie en een aantal Europese regeringsleiders probeerden de Hongaarse regering van haar voornemen om de quotaregeling aan de kiezer voor te leggen af te brengen. Maar die trekt zich daarvan niets aan.

Orbán vindt het vreemd dat tot op heden niemand in Europa is gevraagd wat die van "gedwongen migratie" van de EU vindt. Orbán doelt op het in september afgesproken Europese spreidingsplan.

Zijn beleid is roemrucht door het fanatisme waarmee Hongarije vluchtelingen en emigranten buiten de deur probeert te houden. De EU zou in de omstreden verdeelsleutel bijna 1.300 vluchtelingen aan Hongarije hebben toebedeeld.

Orbán vindt dat de hoeveelheid vluchtelingen dat Hongarije opneemt alleen bepaald kan worden door de Hongaarse regering, en niet door de EU. "Dit quotum kan de culturele en religieuze identieit van Europa vertekenen", aldus Orbán.