DEN HAAG - De redactie van Expreszo wil nog een speciaal nummer van het homo-jongerenblad onder scholen gaan verspreiden. Hoofdredacteur Merijn Henfling is van plan het dan wel "iets subtieler" aan te gaan pakken. Wel wil hij het blad weer onaangekondigd naar scholen gaan sturen.

Het christelijk onderwijs viel erover dat eind september het blad zomaar tussen de post zat, zonder dat er met de scholen was overlegd. Ook stoorden scholen zich aan het taalgebruik in de satirisch bedoelde tolerantietest in het blad. Tientallen vooral christelijke scholen stuurden het blad terug. Het was bedoeld om homoseksualiteit op scholen onder de aandacht te brengen.

'Luie negers'

Henfling wil weer subsidie aanvragen voor een nieuw scholennummer van Expreszo. Staatssecretaris Ross, verantwoordelijk voor homo-emancipatie, stond dinsdag niet te juichen over subsidie voor een blad dat rept van 'kutmarokkanen' en 'luie negers' en grappen maakt over de lippen van voetballer Michael Reiziger en premier Balkenende.

De manier waarop het blad de premiers naam gebruikt, noemde ze "ronduit walgelijk". In de tolerantietest kan de maker van de test op de vraag 'Als ik de baas van Nederland was' kiezen voor het antwoord 'Balkenende zijn! Dat wordt de hele dag masturberen voor de spiegel'.

Subsidie

Ross' ministerie van VWS subsidieerde het gewraakte nummer van Expreszo slechts indirect, via de Nationale Jeugdraad. Het ministerie van Onderwijs gaf een subsidie van 50.000 euro voor het drukken van het blad. Ross zegde de Tweede Kamer toe samen met haar collega Van der Hoeven van Onderwijs nog een brief te sturen over de subsidiëring van het project.

De staatssecretaris stelde dat het scholen vrij staat het blad wel of niet te gebruiken, als ze maar aandacht besteden aan homoseksualiteit. Bovendien mogen scholen Expreszo niet weren omdat ze problemen hebben met homoseksualiteit. "Als dat het motief is, dan heeft die school een probleem."

Culturen

Ook laat Ross het Sociaal en Cultureel Planbureau een onderzoek uitvoeren naar de acceptatie van homoseksualiteit in Nederland. De Kamer vindt dat het niet goed gaat met de acceptatie en verwijst dan vooral naar andere culturen in ons land, waarbinnen homoseksualteit moeilijk ligt. "We zijn veel te cultuurrelativistisch bezig", zei D66-Kamerlid Van der Laan.

Tolerantie

Ross schreef de Tweede Kamer in augustus dat de acceptatie van homo- en biseksuelen hapert. Ze verwees toen naar een onderzoek uit 2000 waaruit bleek dat toen de tolerantie nog op 95 procent lag, maar nu wil ze dat dus opnieuw laten bekijken.

Een ruime meerderheid van de Kamer, inclusief regeringspartijen D66 en VVD, vond dat Ross te veel bezuinigt op projecten voor de acceptatie van homoseksualiteit en dat ze te weinig daadkracht toont. "Er is nog een wereld te winnen", zei VVD'er Luchtenveld.