DEN HAAG - Ziekenfondspatiënten hoeven volgend jaar niet extra te betalen voor een bezoek aan de huisarts. De huisartsrekening wordt niet in mindering gebracht op hun no-claimkorting, de teruggave van niet gebruikte zorgkosten. Ook consulten in de avond-, nacht- en weekeinduren blijven buiten de regeling.

Dat wordt in de no-claimwet opgenomen, waar de Tweede Kamer zich woensdag over buigt. Die wet blijft in principe ook van kracht na de invoering van het nieuwe verzekeringsstelsel, als de no-claim voor alle verzekerden gaat gelden.

Langere termijn

Maar de VVD sluit niet uit dat de huisarts op langere termijn nog wel in het stelsel komt. Alleen is het "niet iets dat we binnen twee jaar gaan invoeren", zei fractievoorzitter Van Aartsen dinsdagavond.

Dat was dinsdag de uitkomst van langdurige discussie tussen de coalitiepartijen CDA, VVD en D66. De Tweede Kamer praat woensdag met minister Hoogervorst (Volksgezondheid) over de no-claimkorting.

Zorgkosten

Die was door het kabinet op 250 euro gesteld, maar de coalitiepartijen willen die met 5 euro verhogen. Wie geen zorgkosten bij bijvoorbeeld specialist of apotheek maakt, krijgt dat bedrag aan het einde van het jaar terug.

Om hun plannen te kunnen financieren, verhogen de coalitiepartijen wel de verzekeringspremie met ongeveer 40 eurocent per maand. Bovendien verwachten ze van de huisartsen dat die volgend jaar 4 procent goedkoper gaan werken. Dat percentage is gebaseerd op onderzoek waaruit blijkt dat 4 procent van het huisartsbezoek niet echt nodig is.

Potje

Als de huisartsen slagen, kunnen de verhoging van de premie en de no-claimkorting weer worden teruggedraaid. De huisartsen zien verder nog een potje van 50 miljoen euro voor verbetering van de zorg aan zich voorbij gaan.

Minister Hoogervorst gaf aan zich wel in het akkoord te kunnen vinden. Hiermee is een eind gekomen aan een langdurige discussie binnen de coalitie. Het CDA, gesteund door een Kamermeerderheid, betoogde steeds dat de huisarts niet mee mag tellen. De VVD hield vast aan de avond-, nacht- en weekeinddiensten binnen de no-claimkorting om nog enige rem op onnodig huisartsbezoek te houden.

Meningsverschil

Het conflict tussen CDA en VVD is echter nog niet helemaal van de baan. Hoewel ze hadden afgesproken toe te werken naar een geheel nieuw no-claimsysteem, verschillen ze van mening over de vraag of de huisarts hier ook buiten moet blijven.

Het nieuwe systeem, een idee van de VVD, draait om het indelen van patiënten in categorieën naar leeftijd en geslacht. Hierin zouden ouderen meer de kans krijgen om op hun zorguitgaven te bezuinigen en in aanmerking te komen voor teruggave van de premie.

Tegenstander

De oppositiepartijen en de zorgsector zijn minder enthousiast over de deal van de coalitie. De Landelijke Huisartsenvereniging is blij voor haar leden, maar blijft tegenstander van de hele no-claimregeling.

"Een ordinaire bezuinigingsoperatie", zei B. Vos van de vereniging. De onlangs opgerichte Eerste Landelijke Huisartsengroep heeft helemaal geen goed woord over voor het coalitievoorstel. "Het is een sigaar uit eigen doos."

Scepsis

Patiëntenorganisaties zijn blij dat de "drempel" bij de huisarts verdwijnt, maar verder overheerst scepsis. Patiënten- en consumentenorganisatie NPCF denkt dat de huisartsen er niet in zullen slagen 4 procent minder uit te geven.

In dat geval draaien de patiënten voor de kosten op. Zorgverzekeraars Nederland ziet niet hoe de 4 procent oneigenlijk gebruik van de huisarts, waar de politiek het over heeft, kan worden teruggedrongen.

'Wangedrocht'

De linkse oppositie in de Kamer is ronduit negatief over de coalitieplannen. "Een wangedrocht", oordeelde de PvdA. De coalitiepartijen leggen een drempel bij een bezoek aan de specialist die wel meetelt in de no-claimregeling, terwijl dat bezoek meestal niet uit te stellen is voor een patiënt, aldus de sociaal-democraten.

PvdA, SP en GroenLinks zijn tegen de hele no-claimregeling. Uitstellen en een beter plan bedenken, adviseert de PvdA zijn collega's van de coalitie.