DEN HAAG - Voor oliemaatschappijen die op de Noordzee gas willen winnen in kleine velden, komt er niet opnieuw een belastingvoordeel. Minister Brinkhorst van Economische Zaken maakte zich daar eerder dit jaar sterk voor, maar hij heeft dinsdag aan de Tweede Kamer geschreven dat hij ervan afziet.

Brinkhorst maakt zich zorgen over teruglopende investeringen in gaswinning. Volgens de organisatie van de maatschappijen die gas winnen op zee, Nogepa, komt dat mede door een verandering in de belasting. Per 1 januari 2003 werd de mogelijkheid van het vervroegd afschrijven van investeringen afgeschaft. Brinkhorst wilde dat opnieuw invoeren.

Inmiddels heeft een onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB) uitgewezen dat herinvoering van dat belastingvoordeel niet zinvol is bij de huidige hoge olieprijzen. Veel velden zijn nu ook zonder willekeurige afschrijving rendabel te exploiteren, aldus het CPB.

Brinkhorst schreef de Kamer dinsdag ook, dat een windmolenpark voor de kust van Egmond aan Zee niet volgend jaar al stroom gaat leveren, zoals de bedoeling was. Er zijn problemen rond de benodigde vergunningen, die tot vertraging leiden.