RIJSWIJK - De afgelopen vijftien jaar is het niet eerder voorgekomen dat tegelijkertijd bij het spoor en het streekvervoer werd gestaakt. Werknemers van de NS hebben de laatste jaren wel diverse malen het werk neergelegd in conflicten om loon of dienstregeling. Bij het streekvervoer werd minder vaak, maar wel langer gestaakt. Aanstaande donderdag wordt de grote staking verwacht.

Hieronder volgt een overzicht.

1990: Ongeveer 1100 stakers van de Federatieve Spoorweg Vakvereniging (FSV) leggen op 9 april een dag lang het grootste deel van het treinverkeer stil in een CAO-conflict. De vervoersbonden van FNV en CNV hadden bij de onderhandelingen met de NS wel een CAO-akkoord bereikt, maar namen geen werk over van stakende FSV'ers. De FSV ondertekent de CAO niet, maar ziet na de stakingsdag af van verdere acties.

1992: Een 48-uursstaking treft de spoorwegen. Machinisten, conducteurs en medewerkers van onderhoudsdiensten staken op 6 en 7 april. Ook een deel van het kantoorpersoneel werkt niet. Een conflict over adv-dagen ligt aan de staking ten grondslag. Op 8 april volgen wilde acties. De vervoersbond CNV en de FSV hebben inmiddels een akkoord bereikt met de NS. De vervoersbond FNV wijst dat af, maar ziet ervan af in zijn eentje actie te voeren.

1994: In het hele land rijdt op 13 en 14 juni vrijwel geen enkele trein. De bonden voeren actie om gedwongen ontslagen bij de NS te voorkomen. De NS beperkt het aantal overtolligen tot 126, in plaats van de eerder aangekondigde 472.

1995: Op 19 januari gaat het streekvervoer in een groot deel van het land in staking. De vervoersbond van het CNV kan wel een overeenstemming bereiken over een nieuwe CAO, maar die van de FNV niet. Het conflict draait om geld en gebroken diensten. Na zes stakingsdagen bepaalt de rechter dat alleen nog maar tussen 10.00 en 15.00 uur mag worden gestaakt. Bemiddelaars slagen er na bijna vier weken in een compromis te bereiken en op 15 februari rijden de bussen weer volgens de dienstregeling.

2000: De treinen rijden op 21 december niet. Het conflict gaat over het zogenoemde rondje om de kerk. Machinisten en conducteur willen niet op vaste routes werken.

2001: Opnieuw leidt het rondje om de kerk tot stakingen bij de spoorwegen. Op 5, 6 en 12 april rijden er door de acties veel minder treinen. Uiteindelijk wordt een dienstregeling die door de ondernemingsraad is opgesteld, in gebruik genomen.

2003: Op 11 oktober rijden er in de ochtenduren geen streekbussen in grote delen van het land . De chauffeurs staken uit protest tegen het bezuinigingsbeleid van het kabinet. De treinen staan op het middaguur enkele minuten stil.